FANDOM


Prawo Anurii

Rodzina Królewska

  1. Pierworodny potomek przywódcy otrzymuje dar od władców (duchów) w postaci magii i może to wykorzystać w celach dobra.
  2. Królem zostaje tylko potomek królewskiej rodziny lub szlacheckiej. Jeśli takiego nie ma ostatecznie lud moze wybrać i najstarszy członek.
  3. Nie mogą sie bracia z siostrami żenić jest to kaziroctwo i karą jego jest  kastracja i wygnanie.