FANDOM


Nikt
240px-Panthera tigris tigris edited2
Imię i nazwisko Nikt
Płeć Kocur
Wiek 2 lata
Rasa Tygrys
Ranga Regent Orzechowji

Cesarz Niktów

Miejsce zamieszkania Orzechowja (kiedyś)

Niktpol (dziś)

Rodzina Pusiom - uważa go za rodzine.
Status Nie żyje

Nikt (tłum. Kan'sh - Wolny)- tygrys, regent królów, przyczynił się do powołania Władynatu Europejskiego i Cesarstwa Orzechii.  Cesarz Imperium Niktów

Artykuł Miesiąca.by Lockette.Cleopatera

Ten Artykuł  został postacią Miesiąca Czerwca2017
Jest Warty Przeczytania!

Historia

Narodziny

Nikt urodził się w czasach walk Dejvowsko-Albańskich. Urodził i wychował się na patriotę Dejvowskiego.

Powolny upadek Dejvów

Ta cześć artykułu jest nieKANONiczna. Nie wiadomo czy będzie w Kanonie!!!

Nikt, gdy się dowiedział o Pusiomie, natychmiast postanowił bronić Dejvów. Zorganizował 200 000 armię i wyruszył do Grecji. Tam walczył z partyzantami i wziął udział w wielkiej bitwie o Sparte. Podczas której jego 200 000 armia spotkał się z 130 000 Orzechów pod dowództwem samego Pusioma. Nikt przegrał ją i złożył śluby lojalności Orzechowji.

Pojedynek z Pusiomem o władze

Nikt chciał mieć państwo, gdzieś gdzie się wychował. Pusiom zgodził się, lecz dopiero, gdy Dejvowie znikno na zawsze . Dlatego Nikt wyzwał Pusioma na pojedynek. Pusiom przegrał, dlatego kazał Hubertowi XX-mu podzielić dawne tereny Asyriy i Persji, gdzie urodził się Nikt.

Knowanie z Hubertem

Nikt, postanowił złożyć hołd lenny Hubertowi XX-mu. Razem z jego bratem Hubertem knowali jak obalić Huberta. Hubrii postanowił wrócić do Polski, a Nikt zaczął powstanie.

Powstanie Niktów

Kim ogólnie są Niktowie?

Niktowie są to nacje/gatunki które zostali wygnane, lub są wpół wymarłe. Władynat Europy i Orzechowja przyjęli ich jako Niktów. Nikt z Kan'sh-skiego (Kan'sh jezyk Niktów) to Wolny.

Przebieg

Nikt uzbierał 450 000 Niktów, a Władynat dysponował 340 000 (-60 000 z Polski). Nikt walczył na początku na Kaukazie, potem z pomocą Sulejmana (Ottomanów) wylądował w Bułgarii. Hubert XX wnet, wtedy zaatakował Niktów od strony Himalajów.

Końcówka

Nikt dysponował 60% państwa Władynatu (+30% Polskiego). Jedynie pozostał Hubertopol. Orzechowcy postanowili być neutralni, a Julian postanowił być z Niktem. Hubert XX postanowił, że zginie, ale wszyscy będą oto winić Hubriiego, Kaika i Niktowi.

Pogrzeb Pusioma

Nikt oddał władze w Cesarstwie - Hubriiemu. Wtedy regencił (ni wiem, czy takie słowo jest C:) w Orzechowji.

Pusiom, w testamencie oddał całkowitą władze nad Niktami Nitkowi.

"Dla Nikta - całkowita władza w Cesarstwie Niktów oraz chwilową unię z Orzechowją" ~ Testament Pusioma art. 2 str. 2 pkt. 20

Koniec konfliktu

Hubert XX wpuścił Nikta i z nim rozmawiał. Gdy Nikt spał pod miastem z wojskiem. Hubert popełnił samobójstwo. Nikt został obwołany bohaterem narodowym Europy. Usunął Dyktatora, choć chciał tylko władze w Cesarstwie Niktów i Kaukazu.

Wojna z Jaszczuroludźmy

Nikt podczas owej wojny. Wspierał Furiona i Huberta. Podczas Wielkiej Bitwy pod Genewą Nikt dowodził swoimi wojskami oraz Hordą Huberta. Bitwa rozpoczeła się już po wkroczeniu Nikta do Genewy. Po kilku godzinach Nikt poległ. Jego Cesarstwo zostało podzielonel.